Hulstflowers

Vanaf begin januari t/m begin mei worden er binnen bij Hulstflowers tulpen geproduceerd. Het uitgangsmateriaal is afkomstig van eigen kwekerij. In 1990 hebben we ervoor gekozen om ook de bollen in eigen beheer te telen. Zo hebben we beter inzicht in de kwaliteit van het product.tulpen in de kas custom

De broeierij van de tulpenbollen gebeurt in kassen die zijn voorzien van een roltafelsysteem. Door gebruik van dit systeem hebben we een 28% hoger rendement gerealiseerd ten opzichte van het traditionele broei systeem dat we voorheen gebruikten. Vanaf 2006 is er begonnen met een klein percentage van de tulpen op water te broeien. Dit percentage is ieder jaar gestegen. Sinds 2011 wordt 100% op water afgebroeid en is het broeien van tulpen op potgrond verleden tijd bij Hulstflowers. Tot deze keuze is gekomen, omdat er besparingen gerealiseerd konden worden op energie, arbeid en omdat er een verbetering van de arbeidsomstandigheden mogelijk was. De kwaliteit van waterbroei tulpen doet tegenwoordig niet veel meer onder voor de broei op potgrond, waardoor de keuze voor water snel gemaakt kon worden.

Het assortiment tulpen wordt vermarkt op verschillende vestigingen van FloraHolland (Naaldwijk, Rijnsburg en Aalsmeer) Tevens is er daghandel mogelijk, voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons.