Hulstflowers

In 1976 is het perceel van 1000m2 met daarop twee rolkassen van beide 300m2 van J.P. van der Hulst overgenomen door zijn zoon Henk (H.P.J) van der Hulst. Daarmee kwam de tweede generatie aan het roer. Met zijn vrouw Gina (A.C.) van der Hulst-Koot is hij het avontuur aangegaan. Sinds de overname in 1976 houdt Hulstflowers zich bezig met het telen van vele soorten bloemen en planten. De visie van Hulstflowers is het aanbieden van een zeer breed assortiment met continue vernieuwing, waarbij gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen vraag en aanbod in de sector. Door de jarenlange ervaring en uitstekende vakkenis en passie voor het vak wordt er gestreeft naar een hoge kwaliteit waarbij oog wordt gehouden voor de maatschappij.Luchtfoto

Rond 1990 heeft Hulstflowers ervoor gekozen om verschillende bolgewassen die in de winter- en voorjaarsmaanden worden gebroeid zelf te gaan telen. Dit geldt ook voor een aantal vaste planten waar de bloemen van worden afgesneden in het voorjaar t/m het najaar.

We beschikken nu over een vaste accommodatie van zo’n 6000m² waarvan in 1000m² een roltafelsysteem is geïnstalleerd. Daarnaast is het bedrijf voorzien van 1600m² verwerkingsruimte voor de bloembollen. Een deel van deze oppervlakte wordt gebruikt voor opslag van machines die voor de werkzaamheden nodig zijn. De keuze om de preparatie en opslag van bollen in eigen beheer te houden heeft ertoe geleid dat er verschillende klimaatcellen zijn gebouwd. De temperatuur en condities in deze cellen worden nauwgezet in de gaten gehouden om de kwaliteit van de bollen over langere tijd optimaal te houden. 

Hulstflowers heeft 3,5 ha grond  in eigendom, hierop is het bovengenoemde bedrijvencomplex gevestigd en tevens 4 rolkassen van elk 330m² groot. De rest van de oppervlakte wordt gebruikt voor de bloementeelt in de volle grond. In de omgeving worden ook diverse percelen gehuurd/gepacht voor de snijbloementeelt. 

De bollenteelt wordt onder contract uitgevoerd in de Noord-Oost-Polder (NOP) en Noord Holland (de Noord, omgeving Den Helder). 

Wilt u nog meer informatie over het bedrijf dan kunt u altijd mailen, dit kunt u doen via de kop ‘Contact’.