Hulstflowers

Huizenbouw op uniek stuk bollengrond naast het bedrijf van Hulstflowers gaat door, onbegrijpelijk!!!

NOORDWIJKERHOUT - In het open land tussen Noordwijk en Noordwijkerhout is plaats voor drie grote woningen. Met dat oordeel verwerpt de Raad van State de voornaamste bezwaren tegen bestemmingsplan Dyckenburch van de gemeente Noordwijkerhout.

,,Een pyrrusoverwinning’’, zo noemt Roland Mans van De Clercq Advocaten de uitspraak van de Raad van State. Hij treedt op als raadsman van twee niet met name genoemde omwonenden, die vrezen dat het unieke open gebied waarop zij uitkijken verloren gaat. Op zich is hun kritiek volgens de staatsraden gegrond: de gemeente had nooit zomaar villa’s in het gebied mogen plannen, omdat dat in strijd is met provinciale beleid. Maar daarmee is het verhaal niet af. Want een tussentijdse reparatie van de provincie, zo licht Mans toe, keurt de Raad van State wel goed. Daardoor mag landgoedeigenaar Harrie Vink drie woningen aan het Westeinde bouwen. ,,Door die gigantische villa’s - in totaal 6500 kubieke meter - gaat een uniek stuk open grond verloren. Net als mijn cliënten ben ik zeer teleurgesteld.’’

Artikel 1 - Leidsch Dagblad juni 2013

NOORDWIJKERHOUT*

In het open land tussen Noordwijk en Noordwijkerhout is plaats voor drie grote woningen. Met dat oordeel verwerpt de Raad van State de voornaamste bezwaren tegen bestemmingsplan Dyckenburch van de gemeente Noordwijkerhout.

"Een pyrrusoverwinning", zo noemt Ronald Mans van De Clercq Advocaten de uitspraak. Hij treedt op als raadsman van twee niet met name genoemde omwonenden, die vrezen dat het uniek open gebied waarop zij uitkijken verloren gaat. Op zich is hun kritiek volgens de staatsraden gegrond; de gemeente had nooit zomaar villa's in het gebied mogen plannen, omdat dat in strijd is met het provinciale beleid. Maar daarmee is het verhaal niet af. Want een tussentijdse reparatie van de provincie, zo licht Mans toe, keurt de Raad van State wel goed. Daardoor mag landgoedeigenaar Harrie Vink drie woningen aan het westeinde bouwen. 'Door die gigantiesche villa's - in totaal 6500 kubieke meter - gaat een uniek stuk open grond verloren. Net als mijn clienten ben ik zeer teleurgesteld.'

Advocaat Mans neemt de Raad van State weinig kwalijk. Het hoogste rechtsorgaan toetst slechts op jurische hoofdlijnen. De advocaat hekelt wel het gemak waarmee de provincie Zuid-Holland de gemeente toestemming heeft gegeven voor woningbouw in natuurgebied. 'Het is een grove schande dat de provincie haar eigen beleid zo lichtvoetig terzijde schuift. Normaal is een extra schuurtje in open gebied al te veel, maar bij landgoed Dyckenburch mag fors buiten de zogeheten rode contour worden gebouwd.'

Mans vermoedt dat angst voor planschadeclaims meespeelt bij de opstelling van de overheid. Grondeigenaar Vink had volgens een vorig bestemmingsplan drie huizen mogen bouwen in de tuin van landgoed Dyckenburch. Zijn bouwrechten zijn echter "versleept" naar het bollenland aan de andere zijde van het westeinde. Volgens Mans was dat nergens voor nodig. 'Die man is Spekkoper. Door deze uitspraak rijdt hij als het ware in een limousine naar de finisch. De gemeente stelt zijn belang boven het algemeen belang en dat van de omwonenden.'

Dat zijn clienten formeel in het gelijk zijn gesteld en de proceskosten van de gemeente vergoed krijgen, noemt Mans een doekje voor het bloeden. 'Een uitspraak van de Raad van State is onherroepelijk. Toch beraden mijn clienten zich op andere stappen.' Ook Noordwijkerhout studeert op de uitspraak van de Raad van State. Een woordvoerster verklaart dat het bouwplan van Vink mag doorgaan nu de provinciale ontheffing om buiten de rode contouren te bouwen is goedgekeurd. 'We gaan de vergunningsprocedure in.' Een woordvoerder van de provincie koester de uitspraak van de Raad van State. 'Anders dan de advocaat in kwestie beweert', meldt hij, 'is de ontheffing op juiste gronden verleend. Het had alleen al in 2010 moeten gebeuren.'

Bron: Leidsch Dagblad (Tim Brouwer de Koning) juni 2013