Duurzaam & Betrokken

Hulstflowers,

            draagt bij aan een betere wereld
Met onze bloemen, bol-op-pot en planten verspreiden wij blijdschap en geven wij troost, wij dragen daarmee bij aan het welzijn van mensen. Maar wij willen meer…

Wij willen ons duurzaam ontwikkelen. De vaas met bloemen of de planten in de tuin krijgen daarmee naast blijdschap en troost een extra dimensie.

Wij denken dan ook met volle passie na over hoe we de invloed op onze leefomgeving kunnen beperken. Dit door maatschappelijk verantwoord en circulair in te kopen, maar ook door ‘juiste’ keuzes te maken. Het is dé manier om effectief bij te dragen aan een betere wereld. 

Een kleine opsomming van wat wij zoal doen als MKB bedrijf lees je hieronder.

Plastic & afval

Ieder bedrijf heeft te maken met afval en dus wij ook. Om de milieu impact zo klein mogelijk te houden doen wij er van alles aan.

Op het bedrijf scheiden we ons afval in verschillende afvalstromen: groenafval, papier en karton, kunststoffen en restafval.

Het bollenafval wordt afgevoerd naar een composteer bedrijf. Als bemesting op ons land, gebruiken we uw eigen GFT, zo komt ons product die na bloei in de gft bak verdwijnt, weer bij ons terug, ook wel kringloop genoemd.

Indien mogelijk worden ook onze potjes hergebruikt. Onze potten zijn uit 99% gerecycled materiaal gemaakt en onze etiketten zijn gemaakt van Polypropeen (RPS), hierdoor zijn zij minder schadelijk.

Energie

Het telen van bloemen/ planten kost energie, Hulstflowers heeft de stap genomen en heeft in duurzame energie geïnvesteerd.

Expirion heeft maar liefst 198 Glas-Glas zonnepanelen (met de nieuwste half cel technologie) op het dak gelegd. Met deze panelen kunnen we voldoende energie opwekken om een groot deel van onze bedrijfsvoering te voorzien.

Naast zonne-energie hebben wij ook in led verlichting geïnvesteerd. 

Wij hopen als kweker hiermee een positieve bijdrage te leveren in de strijd tegen klimaatverandering maar kijken ook voortdurend om ons heen want als wij kunnen investeren dan doen wij dat. 

Gewasbescherming

Wie bloemen of planten teelt ontkomt niet aan gewasbescherming. 

Wij proberen schadelijke insecten zoveel mogelijk biologisch te beschrijven.

In de kassen zetten we nuttige insecten uit ‘indien mogelijk’. 

Deze manier is beter voor mens, dier en milieu. Wanneer we toch moeten ingrijpen, doen we dit met middelen die toegestaan zijn door het CTGB.

Hulstflowers,

        zorgt voor transparantie over de herkomst van de productie door certificering

Milieu Programma Sierteelt (MPS)

Hulstflowers is deelnemer aan het Milieu Programma Sierteelt (MPS) en heeft hierbinnen de certificeringen: MPS-A, MPS-GAP en GLOBALG.A.P. GRASP.

Wij hebben met deze certificaten de stap gezet naar een duurzame bedrijfsvoering. Het is een unieke standaard in de wereld en deze werkt als een meetlat die aantoont in hoeverre wij onze bedrijfsvoering milieuvriendelijk hebben. Hiermee borgen wij onze milieuprestaties, verlagen wij flink de milieubelasting en voldoen hierdoor aan alle wetgeving. 

MPS-GAP is onder andere gericht op traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. MPS-GAP is gebenchmarkt met GLOBALG.A.P. en voldoet aan de voorwaarden van FSI. Binnen de sierteeltsector is deze certificering vooral relevant voor supermarkten en andere retailers. GRASP staat voor GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice, en is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf.

Download onze certificaten:

Hulstflowers

KVK: 27351269
BTW: NL0097.92.661.B01

Rekeningnummer
NL31RABO034.68.20.960

Veilingnummer FloraHolland 
501925

Openingstijden

Wij zijn op vrijdag en zaterdagochtend geopend voor particuliere verkoop

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
08:00 -17:00
08:00 -17:00
08:00 -17:00
08:00 -17:00
08:00 -17:00
08:00 -12:00
GeslotenContactgegevens

Westeinde 92
2211 XS Noordwijkerhout

Tel: +31(0)71 361 46 43
zaak@hulstflowers.com

Copyright 2022 Hulstflowers- Deze website is gemaakt door Youniek Link
sunleaf
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram