Duurzaam & Betrokken

Hulstflowers,

            draagt bij aan een betere wereld
Met onze bloemen, bol-op-pot en planten verspreiden wij blijdschap en geven wij troost, wij dragen daarmee bij aan het welzijn van mensen. Maar wij willen meer…

Wij willen ons duurzaam ontwikkelen. De vaas met bloemen of de planten in de tuin krijgen daarmee naast blijdschap en troost een extra dimensie.

Wij denken dan ook met volle passie na over hoe we de invloed op onze leefomgeving kunnen beperken. Dit door maatschappelijk verantwoord en circulair in te kopen, maar ook door ‘juiste’ keuzes te maken. Het is dé manier om effectief bij te dragen aan een betere wereld. 

Een kleine opsomming van wat wij zoal doen als MKB bedrijf lees je hieronder.

Recycling

Ieder bedrijf heeft te maken met afval en dus wij ook. Om de milieu impact zo klein mogelijk te houden doen wij aan reclycling.

Wij scheiden ons afval in verschillende afvalstromen: groenafval, papier en karton, kunststoffen en restafval.

Het bollenafval wordt afgevoerd naar een composteer bedrijf. Als bemesting op ons land, gebruiken we uw eigen GFT, zo komt ons product die na bloei in de gft bak verdwijnt, weer bij ons terug, ook wel kringloop genoemd.

Indien mogelijk worden ook onze potjes hergebruikt. Onze potten zijn uit 99% gerecycled materiaal gemaakt en onze etiketten zijn gemaakt van Polypropeen (RPS), hierdoor zijn zij minder schadelijk voor het milieu.

Groene bronnen

Het telen van bloemen/ planten kost energie en veel water. Continu zijn wij bezig om op een duurzamere wijze bloemen te telen. 

Wij hebben Glas-Glas zonnepanelen (met de nieuwste half cel technologie) om zo voldoende energie op te wekken om een groot deel van onze bedrijfsvoering te voorzien. Naast zonne-energie is onze verlichting led.  

Daarnaast is er een Remeha Cascadesysteem aanwezig.
De compactheid van de keteltjes gecombineerd met de doordachte aansluittechniek van het hydraulische cascadesysteem maken het mogelijk om een groot vermogen op een kleine oppervlakte op te stellen. Meerdere ketels zijn dus nu parallel aan elkaar geschakeld. 

Maar ook vangen wij maar liefst ruim 700 m3 hemelwater op. Zo kunnen wij onze gewassen in onze kassen voorzien van water bij drogere periode.

Plantgezondheid

Wie bloemen, planten of andere gewassen teelt heeft te maken met ziekte, plagen en perfectie. Ziekten en plagen hebben invloed op de gezondheid van de plant. Planten kunnen daarmee dood gaan of ze verdienen geen schoonheidsprijs meer en perfectie wordt weliswaar in de markt overgewaardeerd. 
Hierdoor ontkom je er als teler niet aan om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken want daarmee beschermen wij onze planten tegen schimmels, virussen en onkruid en indirect op imperfectie. 

Wij gebruiken uitsluitend middelen die in Nederland zijn toegestaan. Deze middelen zijn toegestaan door het CTGB. Daarnaast, waar mogelijk, proberen wij schadelijke insecten zoveel mogelijk biologisch te beschrijven en zijn wij bezig met nieuwe teeltmethode en zetten wij in op het telen van weerbaardere gewassen. 

Hulstflowers,

        zorgt voor transparantie over de herkomst van de productie door certificering

Milieu Programma Sierteelt (MPS)

Hulstflowers is deelnemer aan het Milieu Programma Sierteelt (MPS) en heeft hierbinnen de certificeringen: MPS-A, MPS-GAP en GLOBALG.A.P. GRASP.

Wij hebben met deze certificaten de stap gezet naar een duurzame bedrijfsvoering. Het is een unieke standaard in de wereld en deze werkt als een meetlat die aantoont in hoeverre wij onze bedrijfsvoering milieuvriendelijk hebben. Hiermee borgen wij onze milieuprestaties, verlagen wij flink de milieubelasting en voldoen hierdoor aan alle wetgeving. 

MPS-GAP is onder andere gericht op traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. MPS-GAP is gebenchmarkt met GLOBALG.A.P. en voldoet aan de voorwaarden van FSI. Binnen de sierteeltsector is deze certificering vooral relevant voor supermarkten en andere retailers. GRASP staat voor GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice, en is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf.

Download onze certificaten:

Hulstflowers

KVK: 27351269
BTW: NL0097.92.661.B01

Rekeningnummer
NL31RABO034.68.20.960

Veilingnummer FloraHolland 
501925

Openingstijden

Wij zijn op vrijdag en zaterdagochtend geopend voor particuliere verkoop

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
08:00 -17:00
08:00 -17:00
08:00 -17:00
08:00 -17:00
08:00 -17:00
08:00 -12:00
GeslotenContactgegevens

Westeinde 92
2211 XS Noordwijkerhout

Tel: +31(0)71 361 46 43
zaak@hulstflowers.com

Copyright 2022 Hulstflowers- Deze website is gemaakt door Youniek Link
sunleaf
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram